Over ons

 

Universiteitsfonds Twente

Dit crowdfundingplatform is een initiatief van de Stichting Universiteitsfonds Twente. Deze stichting is in 1948 door bedrijfsleven en overheid opgericht en heeft als doelstelling bij te dragen aan de groei en bloei van de Universiteit Twente. Financiële bijdragen van bedrijven en particulieren aan de stichting maken dit mogelijk.
De Stichting Universiteitsfonds Twente is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is daardoor vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Dat betekent dat uw gift volledig ten goede komt aan het doel waarvoor u geeft. De schenker kan hierdoor bovendien gebruik maken van de aftrek van de inkomstenbelasting.

Universiteit Twente

De Universiteit Twente wil vernieuwende en excellente wetenschap bedrijven en met haar campus een inspirerende omgeving bieden voor studenten, onderzoekers en bezoekers. Dat betekent dat de universiteit moet investeren. In onderwijs, onderzoek, infrastructuur, maar bovenal in mensen: studenten, docenten en onderzoekers.

De basisfinanciering van de overheid is niet voldoende om die topprestaties te blijven leveren waarmee de Universiteit Twente zich kan onderscheiden van andere universiteiten. Gelukkig hebben we altijd kunnen rekenen op de steun van alumni en anderen die zich betrokken voelen bij onze universiteit.

Met uw bijdrage steunt u een project dat u zelf belangrijk vindt, draagt u bij aan het succes van de Universiteit Twente en – direct of indirect - aan de oplossingen voor een aantal essentiële uitdagingen in onze maatschappij.