Geef om Parkinsonpatiënten

Closed You can't donate or start fundraising anymore
from €10,000 (42%)

“U kent vast mensen in uw omgeving die de ziekte van Parkinson hebben en die daardoor niet meer goed dagelijkse handelingen kunnen uitvoeren, maar ook problemen hebben met lopen als gevolg van blijvende hersenbeschadiging (neurodegeneratie). Mijn onderzoek richt zich op het verbeteren van de hersenfunctie door middel van neuromodulatie technieken zoals diepe hersenstimulatie. Maar ook door visuele en auditieve stimuli aan te bieden door gebruik te maken van een slimme bril zoals de Google Glass kan het looppatroon worden verbeterd en deze bril kan ook feedback geven over de lichaamshouding en manier van lopen. Helpt u mij mee om de mobiliteit en zelfstandigheid van deze groeiende patiëntengroep te verbeteren?”

Dr. ir. Ciska Heida, associate professor at the Faculty of Electrical Engineering/ Mathematics/ Computer Science and the MIRA Institute for Biomedical Technology and Technical Medicine

Elk jaar kiest het Universiteitsfonds een gezondheidsonderzoek voor de jaarcampagne. Dit jaar is dat het onderzoek van Ciska Heida.

Parkinson is een ziekte, waarbij zenuwcellen in de middenhersenen langzaam afsterven. Deze zenuwcellen produceren de stof Dopamine. De ziekte van Parkinson is een relatief veel voorkomende hersenaandoening. Naar schatting lijden 44.000 mensen in Nederland aan de ziekte van Parkinson. Het begint meestal op latere leeftijd (tussen vijftigste en zestigste jaar), en treft dus vooral ouderen. Toch is een klein deel van de patiënten, ongeveer 10%, jonger dan veertig jaar.

De ziekte is progressief. Dat wil zeggen dat de symptomen gaandeweg ernstiger worden. Genezing is (nog) niet mogelijk, maar wel zijn er medicijnen en behandelingen om de symptomen te bestrijden, waardoor de kwaliteit van het leven van de parkinsonpatiënt verbetert. Het onderzoek van Ciska Heida heeft dit ook als doel, zij wil met haar onderzoek het leven van Parkinsonpatiënten verbeteren. 

Donateurs: 

- Robert van der Zaal

Universiteit Twente

universiteitsfonds@utwente.nl