Mirjam's Droom

Support voor eerstegeneratiestudenten

Voor eerstegeneratiestudenten is studeren aan een universiteit vaak een grotere uitdaging dan voor studenten wier ouders hen voorgegaan zijn. Eerstegeneratiestudenten werken vaker naast hun studie en doen daarentegen minder vaak bestuurswerk, volgen minder vaak een excellentieprogramma en doen minder vaak een studie in een andere taal. Het is de droom van vertrekkend vice-voorzitter van het College van Bestuur, Mirjam Bult, om deze eerstegeneratiestudenten meer support te bieden en zo bij te dragen aan gelijke kansen voor iedereen.

Mirjam: “In de visie van de universiteit is ‘People First’ het belangrijkste uitgangspunt. Wij willen een gemeenschap zijn waar iedereen zich opgenomen, thuis, ondersteund, gewaardeerd en geaccepteerd voelt en waarin mensen zoveel mogelijk gelijke kansen hebben om hun ambities te kunnen waarmaken. Juist voor de Universiteit Twente is, voor iedereen die dat ambieert, toegang tot bijvoorbeeld studentactivisme, een grote prioriteit. Al vanaf de start van deze universiteit beschouwen wij studentactivisme als een belangrijk onderdeel van de persoonlijke en sociale ontwikkeling van onze studenten. Daarom moet iedereen die dat wil bestuurswerk kunnen doen.” Lachend vervolgt ze: “Bovendien is studentactivisme welgemeend eigenbelang; onze campus wordt gerund door studenten.”

Mirjam was zelf eerstegeneratiestudent. “Zelf heb ik geen belemmeringen gevoeld, dankzij de steun en de inzet van mijn ouders en familie. Wel een druk om te leveren, om het waar te maken. Kun je nagaan hoe dit uitwerkt als je die steun, op welke manier dan ook, niet hebt of voelt.” Het is daarom de droom van Mirjam om deze eerstegeneratiestudenten meer support te bieden. Hoe mooi zou het zijn als wij samen een begin maken om Mirjam’s droom in vervulling te doen gaan?

Per 1 september wordt Mirjam staatsraad in de Afdeling advisering van de Raad van State. Dit betekent dat zij na zes jaar afscheid neemt van de Universiteit Twente. Velen willen Mirjam bedanken voor haar inzet voor onze universiteit en voor haar enorme betrokkenheid bij de Twentse academische gemeenschap. Op haar verzoek richtten wij daarom een Steunfonds eerstegeneratiestudenten op. Met uw bijdrage aan dit fonds zorgen we samen voor een ‘level-playing-field’ voor deze studenten.

Concreet willen we vanuit dit fonds eerstegeneratiestudenten ondersteunen zodat ze wèl een studentenbestuur kunnen doen of wèl aan een excellentieprogramma’s, studiereis of internationaal congres kunnen deelnemen. Steun die deze studenten niet van hun eigen ouders kunnen verwachten. Mirjam: “Dit nieuwe fonds geeft ons de mogelijkheid om meer voor de eerstegeneratiestudenten te kunnen betekenen. Uw bijdrage aan dit fonds stel ik zeer op prijs!”

 

Is het niet mogelijk om uw bijdrage via dit platform te doen, dan kunt u deze ook overmaken op bankrekeningnummer  NL 09 ABNA 0592 7191 89 t.n.v. Stichting Universiteitsfonds Twente, Enschede, o.v.v. ‘Mirjam’s droom’

Bekijk alle
€ 500 18-08-2023 | 15:45
€ 50 28-01-2022 | 12:05
€ 50 10-10-2021 | 11:27
€ 50 06-10-2021 | 20:55 Ik was ook een 1e generatiestudent en kan me volkomen vinden in Mirjam's redenering. Draag daarom graag bij.
€ 150 20-09-2021 | 10:54