Verwijderen van medicijnresten uit water

 “Samen met mijn onderzoeksgroep wil ik er voor zorgen dat  medicijnresten uit het afvalwater worden gefilterd. Deze medicijnresten zijn schadelijk voor de leefomgeving en bedreigen ook onze drinkwater bronnen. Hier in Twente is dit probleem nog groter dan elders omdat hier geen grote rivieren stromen waardoor er hogere concentraties medicijnresten in de beken terecht komen.

 De UT behoort tot de wereldtop wat betreft membraan technologie. Wij ontwikkelen hele geavanceerde membranen die in een keer alle schadelijke stoffen uit het water kunnen filteren: medicijnresten maar bijvoorbeeld ook pesticiden en PFAS. Het filtersysteem is te vergelijken met poreuze rietjes waardoor met hoge druk water wordt geperst en het water wordt gezuiverd. Om de membranen goed te kunnen testen willen we graag ‘echt’ water gebruiken. Daarvoor wordt nu een Waterlab gebouwd op de campus.  Uw bijdrage helpt mee om in dit Waterlab de beste opstelling te bouwen zodat wetenschappers en studenten hier hun onderzoeken goed kunnen uitvoeren.  Alvast veel dank!”

Prof. dr. ir. Wiebe de Vos

Professor Membrane Surface Science

 

 

View all
€25 31-05-2023 | 13:22
€50 28-05-2023 | 11:16 Membraantechnologie is al jaren een belangrijke scheidingsmethode die weinig bekendheid geniet. En het heeft nog zo veel meer potentie. Ik steun graag dit onderzoek omdat het bijdraagt aan een oplossing van een onzichtbaar en als maar toenemend probleem die veel meer schadelijke effecten heeft dan we ons nu bewust zijn.
€250 09-12-2021 | 08:32
€150 03-12-2021 | 10:42 Ik wil graag bijdragen een een mooiere, gezondere wereld en ik steun van harte het initiatief van de UT om op deze manier hier vorm aan te geven.
€100 02-12-2021 | 15:56
View all

Meest kleine wateren hebben een matige tot slechte waterkwaliteit

18-11-2021 | 10:18 De kwaliteit van het water in kleine wateren, zoals sloten, vijvers en grachten, is nog steeds niet goed. Dat meldt stichting Natuur & Milieu op basis van het landelijk burgeronderzoek Vang de Watermonsters, waarin meer dan duizend metingen zijn gedaan. Ruim 80 procent van de kleine wateren heeft een matige tot slechte kwaliteit. Het onderzoek is voor de derde keer uitgevoerd. De vorige twee edities in 2019 en 2020 wezen ongeveer hetzelfde uit. Ook toen kwam naar voren dat het op een groot aantal plekken nog niet goed gaat met de kwaliteit van kleine oppervlaktewateren. Wateren met een goede waterkwaliteit hebben volgens Natuur & Milieu genoeg onderwaterplanten en weinig voedingsstoffen, zoals nitraat en fosfaat, in het water. Volgens de organisatie zijn de belangrijkste bronnen van vervuiling mest en bestrijdingsmiddelen uit de landbouw. Maar bijvoorbeeld ook stoffen die via het rioolwater in het milieu komen, zoals medicijnresten en PFAS. Dat is een verzamelterm voor schadelijke chemische stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen, en die bijvoorbeeld in regenkleding en antiaanbakpannen zitten. "Vergelijk je de gemeten waterkwaliteit uit dit en andere onderzoeken met andere Europese landen, dan bungelt Nederland onderaan de Europese lijsten", aldus Natuur & Milieu. In het onderzoek zijn ook tien wateren geselecteerd met een goede waterkwaliteit en rijke biodiversiteit. Deze zogeheten waterparels kunnen als voorbeeld dienen voor de te nemen maatregelen, denkt de stichting. "Niet elk water is immers hetzelfde en elk gebied vraagt om een specifieke oplossing." Ook zou er een goede samenwerking moeten zijn van gemeenten, provincies en waterschappen, maar ook van omwonenden, boeren, natuurbeherende organisaties en particuliere eigenaren. Het onderzoek is een initiatief van onder meer Natuur & Milieu, ASN Bank en tien waterschappen. nu.nl 18 november 2021
Read more