Veelgestelde vragen

 

Waarom doneren aan deze projecten?

De Universiteit Twente wil vernieuwende en excellente wetenschap bedrijven en met haar campus een inspirerende omgeving bieden voor studenten, onderzoekers en bezoekers. Dat betekent dat de universiteit moet investeren. In onderwijs, onderzoek, infrastructuur, maar bovenal in mensen: studenten, docenten en onderzoekers.

De basisfinanciering van de overheid is niet voldoende om die topprestaties te blijven leveren waarmee de Universiteit Twente zich kan onderscheiden van andere universiteiten. Gelukkig hebben we altijd kunnen rekenen op de steun van alumni en anderen die zich betrokken voelen bij onze universiteit.

Met uw bijdrage steunt u een project dat u zelf belangrijk vindt, draagt u bij aan het succes van de Universiteit Twente en – direct of indirect - aan de oplossingen voor een aantal essentiële uitdagingen in onze maatschappij.

Wat zijn de fiscale voordelen van mijn gift?

De Stichting Universiteitsfonds Twente is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hier gelden de volgende fiscale voordelen:

  • een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.
  • uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.
  • als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels (deze tekst is afkomstig van de website van de belastingdienst).

Meer informatie over fiscale onderwerpen? Bel met de Belastingtelefoon op 0800 - 0543 of kijk op http://www.belastingdienst.nl.